........................


سردرد

استخوان

دیوانه

خونه

بابات

حسرت

حسادت؟

شانس؟

عشق

.

.

.

.

برف

............. برو

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
رویا

حالت خوبه شیما جون . این کلمات حسهای عجیب و غریبی به آدم می ده!

hum

کجا؟

hum

نمی رم

رویا

کجایییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟ نیستی؟؟؟؟ کم پیدایی!!! منزل خودتونه تشریف بیارید خوشحال می شیم...