کاش

 

تعجب نمی کنم از ناتوانی ام در چینش واژه ها.. گاهی در دستانم چون موم بودند و امروز توانا شده اند به حدی که ذهنم را گرفته و غل و زنجیر بسته اند. روزهای سال گذشته را در ذهنم مرور می کنم و می رسم به دیروز.. ٢٢ مهر ساعت ۵/٨ شب

 این روزها حال و هوای متغیری داریم...

کاش.....

کاش می شد زندگی را از سر به ته خواند، کاش زندگی اصلا زمان نداشت. همه اش درهم بود، دست به هر جایش می گذاشتی، شروع می شد.

/ 3 نظر / 2 بازدید
.....

اين حرفا نگرانم مي كنه.... قرار بود شيما شاد شاد باشه.

مینا

زندگی اول عشق است و آخر عشق است...عشق را دریاب عزیز من [لبخند][ماچ]

hum

کاش، همه چیز سر و ته بود، کاش...