زندگی

 

چهار ماه و پنج روز!

خنده های با معنی، نگاه های زیر چشمی، بازی های من درآوردی، دست و پا زدن، ذوق های پر از اغراق... 

زندگی در اینجا جاری است

/ 2 نظر / 6 بازدید
hum

زندگی یعنی همین فعلا

رویا

چی بهتر از این؟؟!!