یادآوری

 

 

دلم لک زده برای یادآوری...

 بیا با هم تمام ثانیه های گذشته را مرور کنیم..

 از اولین دیدار کودکانه تا روزهای برفی سال گذشته، امروز سالگرد ماست...

/ 1 نظر / 6 بازدید
hum

یاداوری همه اش لذت دارد، تلخ و شیرینش لذت دارد، اشک و لبخند. همه جذاب است. اما روز برفی چیز دیگری است. الکی نیست که من این همه برف را دوست دارم