به حرمت نگاه های پر از مهرت.....

تمام زندگی ام را به تو پیوند خواهم زد و به پاس داشتنت دست به آسمان بلند خواهم کرد ... چه در کنار ضریح پاکش و چه در سر سفره سفیدی که من و تو تنها صاحبینش بودیم.

/ 4 نظر / 3 بازدید
مهديه

آرزو مي كنم اين پيوند جاودانه باشد

Hum

پيوند٬ پيوند٬ برف٬ برف٬ سفره٬ سفره٬ من٬ تو٬ کی؟ کی؟

آزاده

شب ١٣ آذر مٲمورین امنیتی رژیم به منزل انوشه آزادبر یورش برده، او و الناز جمشیدی را با خود به مکان نامعلومی می برند۔ زمانی که برادر یکی از این دو برای باخبر شدن از مکان بازداشتشان مراجعه می کنند، او را نیز دستگیر می کنند۔ هم اکنون ۴۳ دختر و پسر دانشجوی آزادیخواه و برابری طلب در کشوری با رژیمی ضد انسانی و وحشی در انتظار آینده ای نامعلوم و خطرناک بسرمی برند۔ امروز جهانیان مسئولیت بزرگی برای جلوگیری از این اعمال وحشیانه به گردن دارند۔ در برابر آنچه که جریان دارد تٲسف خوردن ومتحیر شدن دردی را دوا نمی کند۔ باید وارد عمل شد! این دانشجویان آشکارا در خطرتجاوز، شلاق ، شکنجه و حتی اعدام قرار دارند۔ وقت تنگ است