حال همسفرم خوبه


حال همسفرم خوبه....
 

همه زندگی و عمرم بسته است به یه پلک زدنش ....

تا لحظه دیوانه شدن فاصه ای نیست  
 بگذار بخندند به ما مساله ای نیست
***
تقصیر خزان نیست که بی برگ نشستیم 
  حالا که بهار است ولی حوصله ای نیست
 ***
این شهر نفس گیر ترین گوشه دنیاست 
  دلتنگ سفر مانده ام و قافله ای نیست
 ***
/ 0 نظر / 10 بازدید