؟

 

مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم

تو را می بینم و میلم زیادت می شود،‌هر دم

به سامانم نمی کوشی،‌نمی دانم چه سر داری

به درمانم نمی کوشی، نمی دانی مگر دردم

نه راهی است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی

گذاری آر و بازم پرس،‌تا خاک رهت گردم

ندارم دستت از دامن،‌به جز در خاک و آن دم هم

که بر خاکم روان گردی،‌بگیرد دامنت گردم

/ 2 نظر / 3 بازدید
NasibeH

در کودک بودن منم مثل توام ! کودکی که همه ی دنیا برای بزرگ شدنش دست ه دعا برداشته اند! وبلاگ قشنگی داری دوست داشتی به منم سر بزن خوشحال میشم [گل]

hum

که بر خاکم روان گردی،‌بگیرد دامنت گردم