دانشگاه من

 

دانشگاه ایران منحل شد و دانشگاه تهران همه جا رو گرفت.

همه چیز یه دفعه اتفاق افتاد... باور نکردنی بود. هنوزم هست.

رئیس جدید و معاون های جدید.... دانشگاه خودم...

دانشگاه تهران، همیشه عشق من بوده ... قدرتمند و مغرور

 

/ 5 نظر / 6 بازدید
داریوش تنها

چه بچه توپولی ..[خوشمزه] راستی من چشم شور نیست ها ولی بزن به تخته

مادر دوقلوهای ناهمسن

[گریه][گریه][گریه][گریه]

Hum

بله

سمیرا

بابا مرديم از كنجكاوي ؟ هي نمياي توضيح بدي هي ما فضوليمون ميزنه بالا! خب الان يعني شما رفتيد دانشگاه تهران يا دانشگاه تهران اومده پيش شما؟ شما الان كجاييد؟ بعدشم اين بله جناب هوم از سر حسادت بود ديگه؟!

سمیرا

ما معنی این بله را خوب فهمیدیم در ضمن چرا خودشان جواب نمیدهند؟