عبور کوتاهت در میدان نوشته هایم را به حساب چه چیز باید بگذارم؟

آنچه تو را به اینجا می کشاند چیست؟

/ 4 نظر / 6 بازدید
رضا

سلام. راستش من همين طوری ميام سرمی زنم . ولی از شوخی بگذريم. خوش بحال دلت...

محمد

بازم سلام يه اد ياهو برات فرستادم جواب ندادی نگران شدم دوست داشتم يه خورده با هم صحبت کنيم که تحويا نگرفتی اشکال نداره به هر حال هميشه از ديدنت خوشحال ميشم