سه شنبه یعنی فردا

 

 

بچه که بودم با بابام حرف می زدم. بزرگ تر که شدم، باز هم با اون حرف می زدم.

حالا هم وقتی دلم می گیره، فقط با اون حرف می زنم.

برای اومدن سه شنبه ها لحظه شماری می کنم.

کی رمز سه شنبه ها رو می دونه؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
hum

چه خوب

رویا

امیدوارم هر سه شنبه به دیدنت بیاد