توی قبل از من....

و من این لحظه با توی قبل از من آشنا شدم...

و تمام لحظه ها در یک آن از جلوی چشمانم گذشت... با تپش پر اضطراب قلبم...و من این لحظه را با توی قبل از من سپری کردم .. با همراهی فریادهای بلند سلول های بدنم... فریاد های گوشخراش....

من تو را در هاله ای از تمام اتفاقات تجربه کردم و تنها دلیل بلند شدن آهِ افسوسم دوری بود و جهل... این لحظه ها را چه سخت با تو تجربه کردم.. این لحظه ها را چه تلخ با تو زندگی کردم ....

و یاد روزهای انگشت شمار گذشته ام با تو ... روزهای کوتاه و کمرنگ .... لحظه های خالی از آشنایی...

بی تابی ام هنگام مرور جمله هایت نشانه چیست؟!.....

/ 1 نظر / 3 بازدید
رویا

سلام شیما جون قربون حرفهای ساده و صمیمیت بابا گل کاشتی بهت تبریک می گم وبلاگ خوبی داری[قلب]