هی مورچه!

 

مورچه ها همیشه با هم زندگی می کنند،‌ دسته جمعی سر کار می روند

و دسته جمعی غذا می خورند... اینجوری میشه که مورچه ها مفهوم تنهایی

 رو نمی دونند...

اما مورچه ...قهر

مورچه تنها افتاده توی یه لیوان بزرگ... هر چی وول خورد توش فایده

نداشت... اولش هی خوابید.... هی خوابید..... خواباما حالا دیگه خوابشمخمیازه

 نمی بره... مورچه تنهایی فیلم های خنده دار دیدخنده و خونه رو جمع و جور کرد

غذا درست می کرد و نمی دونست آخر شب باهاش چی کار کنه؟!!!!سوال

/ 3 نظر / 6 بازدید
سمیرا

چرا من حس میکنم یه جوری شده نوشت های شیما بعد از ازدواج؟!!

hum

khob fardash khorde shod hameye ghazash, hum?