باورهای ساده من ...

خیلی وقت است اینجا نیامده ای... آدم بعضی وقت ها چه راحت از تمام داشته هایش می گذرد و همه هستی اش را فراموش می کند. این روزها اما روزهای یادآوری است حتی برای بی خاطره ای مثل من که هر چه در ذهنش می گردد باز هم یادش نمی آید چه روزی تمام زندگی را از دست داده است. اتفاق به این مهمی..

اتفاق های مهم هم به یادم نمی ماند چه برسد حرف های کوچک معمولی... همین است که در جوابتان ساکت می شوم یادم نمی آید. 

/ 3 نظر / 28 بازدید
رویا

باورم این است که تمام زندگی در دستان توست...

آسمان آبی

اصلا انگار نه انگار خواننده مشتاق داری ها ... ما را هم از یادبرده ای [ناراحت]

رویا

کجائی ای دوست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟