....

 

اول صبحی حالم گرفته شد...

 همیشه متنفر بودم از این که کار احمقانه تو زندگی ام بکنم و

متاسفانه بدون این که بخواهم کار احمقانه کردم .... برای همه

پیش می یاد و برای من  هم پیش اومد..

چرا برف نمی یاد؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
Hum

میاد برف بالاخره. بی خیالش