لذت

 

 

طرفش رو برای تحویل دادن یک لبخند خوشگل انتخاب می کنه...

کم کم دیگران هم دارند لذت لبخندش رو تجربه می کنند.

 

 

/ 5 نظر / 7 بازدید
hum

hum?

مادر دوقلوهای ناهمسن

لبخندش مبارک دلم می خواست من عکسش و برام فرستادی بذارم تو وب خودم گفتم شاید دوست نداشته باشی تو وب خودت اول بیاد بهتره قربون اون موهای مشکی خوشگلش[ماچ]

رویا

دوست دارم لبخندش رو از نزدیک ببینم ... باید خیلی شیرین باشه

مینا

چطوری مامان کوچولو؟؟؟؟ اینجور که پیداست خوبی و سرت هم گرمه زیااااااااااااد :) آرزو میکنم همیشه همیشه لب کوروشت پر لبخند باشه .

hum

حسرت لبخند اول صبح