من بنده توام

 

یه نگا می کنی این پائین..

لعنتی من اینجا زانو زدم.. از این پائین دارم نگات می کنم

یه نگا بنداز به این پائین... من بنده توام...

/ 3 نظر / 4 بازدید
فرشته

فعلا کاری به کاره کسی نداره. مثه اینکه از دسه بنده هایی که افریده بدجوری فراری شده. اینم شانس ماس... زانو نزن پاشو. پاشو خودت مشکلت رو باید حل کنی. اینجوری بهتره. موفق باشی و همیشه شاد[زبان]

فرشته شماره 2

دنیا قفسه کوچیکیه/ ما آدما هستیم که با فکرامون اونو کوچیک و کوچیکتر یا بزرگ و بزرگتر می کنیم خدا همیشه پیشمونه اگه برگردی و جای پاهایی رو که تو گذشته برداشتی پشت سرت نگاه کنی می بینی همه جا دوتا جای پا هست چون یکیش جاپای خداست ولی اگه دیدی یکوقت فقط یه جای پا بود بدون اون جای پا هم مال خداست چون وقتی بوده که تو مشکلات تو رو تو آغوشش گرفته و نذاشته سختی گذاشتن اون جای پا رو بکشی..........

Hum

ای بابا!