فقط دعا کردم

همیشه فکر می کردم برای پیدا کردنش باید خیلی بگردم... سبک سنگین کنم.. فکر می کردم برای پیدا کردنش باید خودم دست به کار شم... اما به جای همه اینا فقط دعا کردم...

/ 4 نظر / 3 بازدید
دریا و طوفان

واسه محمد نوشته بودی خودش برات پیدا کرده خوشبحالت خدا ایشاللا واسه همه یه خوبشو پیدا کنه [چشمک]

hum

فقط...